Dous fíos para ensarillar nas relacións (perversas) do/a escritor/a coa lingua