Crónica da XXIV Conferencia Internacional sobre a figura de Rosa Luxemburgo