O exercicio da soberanía significa unha mellora na colectividade a todos os niveis.