«Hai unha Galiza exterior ca que relacionarnos dunha forma máis profunda»