«Galicia debe ser un referente ético con valores que a xente queira defender»