«Fagámonos a pregunta: é esta a única Galiza posíbel?»