«A situación xeográfica converteunos nunha terra que tende pontes ao mundo»