2 Maio 2017

“O meu pobo está vivindo no maior campo de concentración da historia”

“O meu pobo está vivindo no maior campo de concentración da historia” “O meu pobo vive nunha situación de “aparthaid”. ” Eu non creo máis que […]
20 Maio 2017

“A mellor ferramenta contra da globalización é a loita pola soberanía dos pobos”

“O gran reto político que temos e articular un proceso tanto de cambio social como de corte soberanista” “A mellor ferramenta contra da globalización é a […]
2 Outubro 2017

O espolio dos saharauís a partir dos tratados

“O acordo de asociación da UE con Marrocos, asinado no 2000, explota nosos recursos nun acto ilegal e inmoral” Corpo diplomático da República Árabe Saharauí Democrática […]
2 Outubro 2017

Restricións no acceso aos tratados para os representantes da soberanía popular

“Sorprendeume que parlamentarias e parlamentarios aceptasen estas condicións: entrar, ler os tratados, pero non poder levar móbil nin facer fotocopias ou tomaren nota, e con prohibición […]
2 Outubro 2017

Contra unha nova orde irreversíbel

“Os tratados de libre comercio tentan establecer unha nova orde irreversíbel e entendemos que é fundamental para os pobos de Europa falar e debater sobre estes […]
2 Outubro 2017

Alternativas ao empobrecemento das maiorías sociais

“A finalidade destas xornadas é evidenciar como o libre comercio, como dogma de fe, o único que provoca é empobrecemento” Xosé Manuel Carril. Profesor de Dereito […]