"Necesitamos unha nova política comercial progresista que entenda o comercio como unha forma de conseguir máis xustiza social e máis progreso da humanidade"