"Sorprendeume que parlamentarias e parlamentarios aceptasen estas condicións: entrar, ler os tratados, pero non poder levar móbil nin facer fotocopias ou tomaren nota, e con prohibición absoluta de transmitir información"