"No escenario mundial das relacións económicas, as compañías oligopólicas teñen hexemonía sobre estas relacións, os tratados comerciais están feitos a imaxe e semellanza das necesidades destas compañías"