"O acordo de asociación da UE con Marrocos, asinado no 2000, explota nosos recursos nun acto ilegal e inmoral"