"A finalidade destas xornadas é evidenciar como o libre comercio, como dogma de fe, o único que provoca é empobrecemento"