"Sen a crise económica, no habería 'porcés' en Catalunya. A autopercepción en Catalunya das clases medias é moi importante, e a crise o que fai a partir do 2008 e do 2009 é rachar esta autoconciencia. O ascensor social só funciona á baixa es xeráronse uns niveis importantes de precariedade e inseguridade."

https://www.youtube.com/watch?v=ieyu1Fdr8do