"En Europa, como se non pasara nada, o fascismo está tomando posicións. Toma posicións como consecuencia da aplicación dunha axenda estritamente neoliberal. Aínda que haxa cambio de goberno, os partidos limítanse a ser alternancia e non alternativa. E a esquerda non pode deixar que sexa a dereita a única que cuestione a construción europea."

https://www.youtube.com/watch?v=lTOGPTZ4GZE